Objave v kategoriji 'Pisarna'

Pivot tabele v OpenOffice.org pisarniškemu paketu

9 komentarjev 3.02.2010 Luka

Prišli smo v čas, ko se vsakodnevno srečujemo s podatki, ki jim moramo shraniti in obdelati. Pri tem so nam v veliko pomoč baze podatkov. Za obdelovanje velikih količin podatkov se bolj primerne SQL podatkovne baze, medtem ko za domačo uporabo (in koliko slišim, tudi za uporabo v manjših, upajmo da ne tudi v večjih, podjetjih) preglednica popolnoma dovolj. Najbolj poznan program za obdelovanje preglednic je Excel, ki pa je žal plačljiv. Brezplačen, a nič manj uporaben je Calc, ki je del OpenOffice.org pisarniškega programskega paketa in si ga lahko prenesete z njihove uradne strani.

OpenOffice.org logo

OpenOffice.org logo

Včasih pa se te preproste preglednice napolnijo s številnimi podatki, tako da postanejo na prvi pogled nepregledne in neuporabne. Tu nam na pomoč pridejo t.i pivot tabele. Pivot tabela je orodje, ki povzame podatke danega izbora in jih predstavi na način, ki nam, uporabnikom, nekaj pomeni. Leta 1979 jih je iznašel Paul Spinks, Pito Salas, oče pivot tabel, pa jih je uporabil kot koncept programa Lotus Improv, kasneje pa so našle svoj dom tudi v Borland-ovemu Quattro Pro, Microsoftovemu Excel-u (Microsoft je tudi lastnik registriranega izraza PivotTable) in OpenOffice.org-ovemu Calc-u, kjer se imenujejo DataPilot. Tudi Google Docs s pomočjo posebnega pripomočka omogoča izgradnjo pivot tabel, a je ta način še bolj v povojih.

Osnovna tabela s podatki

Osnovna tabela s podatki

Uporabnost pivot tabel je najlažje predstaviti kar na primeru. Na razpolago imamo preprosto preglednico podjetja, ki prodaja štiri izdelke naročnikom iz različnih držav. Preglednica počasi postaja nepregledna in v njej se ne znajdemo več. Naš marketinški oddelek zanima, koliko prometa ustvarijo stalne in koliko naključne stranke, da bi lažje določili nadaljnje poteze. Hkrati nas zanima, kaj določena podjetja naročajo in v kateri fazi so trenutno njihova naročila.

Meni

Meni

V Calcu izberemo celotno tabelo, ki nas zanima. Pomaknemo se v meni Data (Podatki) in izberemo DataPilot. Odpre se nam novo okno, kjer izberemo Current Selection (Trenutna izbira) in kliknemo OK.

Izbira vira podatkov

Izbira vira podatkov

Osnovno okno pri izdelavi pivot tabele

Osnovno okno pri izdelavi pivot tabele

Pri tem se nam odpre novo okno, kjer s pomočjo klikni-in-povleci načina uredimo podatke v sklope, ki nas zanimajo. Na levi strani imamo prazna, bela polja (Page fields, Column Fileds, Row Fields, Data Fields), sledijo gumbi z imeni naših stolpcev v tabeli. Pri kliku na Options … (Možnosti) se nam odpre novo okno, kjer lahko posameznemu polju dodamo svoje lastnosti (ali bo predstavljal vsoto polj, odstotek , …) S klikom na More (Več) lahko rezultate pivot tabele postavimo v že obstoječo stran ali pa kot novo stran. Prav tako lahko izberemo, da program pri izračunu ne upošteva praznih strani, prikaže skupno vsoto stolpcev in vrstic, doda filter ali poglobljen pogled v podatke.

Osnovno okno izpolnjeno s podatki za naš prvi primer

Osnovno okno izpolnjeno s podatki za naš prvi primer

Za naš primer bomo V Page Fields (povsem zgornje polje) potegnili skupino Država. Karkoli vnesemo v to polje bo predstavljalo filter v pivot tabeli, s katerim bomo lahko rezultate še dodatno oblikovali. V Column Fields bomo potegnili artikle, v Row fields pa Stalne kupce. Rezultati bodo torej predstavljeni kot tri vrstice; prva za stalne, druga za naključne kupce, tretja pa bo prikazovala skupno vsoto. V stolpcih bodo razporejeni naši artikli, kot zadnji stolpec pa bo prikazan skupen seštevek. V preostalo polje (Data Fields) potegnemo tisto, kar bi radi videli. V našem primeru nas zanima, koliko posamezni sklop kupcev zapravi pri naročilu, zato sem povlečemo Cena naročila.

Čeprav običajno zadostujejo privzete nastavitve, pa lahko poleg vsote uporabimo tudi druge parametre

Čeprav običajno zadostujejo privzete nastavitve, pa lahko poleg vsote uporabimo tudi druge parametre

Lahko vidimo, da bo program izračunaval vsote posameznih elementov, saj smo izbrali privzeto Vsoto (Sum) – Cena naročila. Znotraj že omenjenih Options (Možnosti) lahko namesto vsote (Sum) izberemo tudi odstotek, povprečje, najvišjo ali najnižjo vrednost, odstotek, napako, …

Pivot tabela za prvi primer

Pivot tabela za prvi primer

Ko smo z izborom zadovoljni, ga potrdimo. Program prične z izračunavanjem vrednosti (pri večjih tabelah lahko za to porabi kar nekaj časa) in na koncu nam izpiše rezultate. V našem primeru lahko vidimo, da bi izguba naključnih kupcev podjetju pomenila 1/3 nižji promet, medtem ko stalni kupci vseeno opravijo 2/3 vsega prometa. Podatke lahko predstavimo tudi po posameznih državah. Tu kliknemo v polje poleg napisa Država in odpre se nam seznam vseh držav, s katerih je prišlo kakšno naročilo. Za Slovenijo recimo vidimo, da stalni kupci napravijo veliko večino prometa, medtem je s strani naključnih kupcev prišlo le za 240 evrov naročil.

Ožanje rezultatov glede na državo naročnika

Ožanje rezultatov glede na državo naročnika

Prikaz kupcev za Slovenijo

Prikaz kupcev za Slovenijo

Pri drugem primeru je situacija podobna. V Page Fields vstavimo Kupca, saj bomo naše rezultate filtrirali po tem kriteriju. Stolpci (Column Fields) naj predstavljajo Stanje naročila, saj nas zanima, kje se posamezno naročilo nahaja. Data Fields pa naj zasedajo Komadi. V vrsticah (Row Fields) bomo postavili Št. Naročila. Ker nas zanima, kateri artikel je podjetje v danem naročilu naročilo, v to polje vstavimo tudi Artikel. V našem primeru imamo pri enem naročilu izbran le en artikel, zato bo vsako naročilo imelo v pivot tabeli ob sebi naročen artikel. V kolikor bi imeli znotraj ene številke naročila več artiklov, bi v našem primeru le-ti morali biti vsak v svoji vrstici in pivot tabela bi enostavno pod eno naročniško številko prikazala vse naročene artikle, vsakega v svoji vrstici.

Nastavitve za drugi primer

Nastavitve za drugi primer

Dobljeni rezultati drugega primera

Dobljeni rezultati drugega primera

Upam, da vam bodo pivot tabele pomagale pri urejanju vaših podatkov. Pri OpenOffice.org se pivot tabele skrivajo pod imenom DataPilot. OpenOffice.org si lahko prenesete z njihove uradne strani prenosov. Kmalu pa lahko pričakujemo novo različico, ki bo poleg številnih novosti prinesla tudi občutno hitrejše delovanje, odpiranje in shranjevanje dokumentov. Čeprav lahko z OpenOffice.org odpirate in shranjujete tako klasične dokumente Microsoftovega pisarniškega orodja (.doc, .xls, .ppt) kot tudi v določeni meri nov OOXML format, pa se lahko odločite za nativni ODF format, ki je brez večjih škandalov prejel certifikat ISO kot uraden, standardiziran datotečni format. Pri uporabi tega formata vam ni potrebno biti v skrbeh, da se boste z njim vezali samo na eno podjetje, samo na en produkt.


Zaustavite piratstvo. Izberite OpenOffice.org

Edit: Testno tabelo si lahko prenesete z moje spletne strani. Vsebuje uporabljeno tabelo ter tri že pripravljene vrtilne tabele.

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi: , ,

Slovenski prevod programa Money Manager Ex

3 komentarjev 20.04.2009 Luka

Ena izmed finih lastnosti odprtokodnih programov je podpora skupnosti. Ta podpora se kaže tako v sodelovanju pri odpravljanju hroščev in razvijanju novih lastnosti programa, kot v marketingu, pomoči uporabnikom ter razvijanju skupnosti. Avtor programa Money Manager Ex, pa tudi avtorji marsikaterega izmed ostalih na tem blogu omenjenih programov, ne bi mogel svojega orodja izdati v tako velikem številu prevodov, kot smo jim priča danes.

In tako se je na tem blogu pred dnevi v komentarjih oglasila dr. Špela Vintar z Oddelka za prevajalstvo FF UL in povedala, da je pod njenim vodstvom skupina prevajalcev prevedla program Money Manager Ex v slovenski jezik. Dokler prevod ne bo del uradne različice programa, si lahko jezikovni datoteki namestite kar sami.

Na svoj računalnik prenesite datoteki slovenian.po in slovenian.mo. V mapi, kjer se je program namestil, poiščite mapo “languages” in vanjo shranite prej omenjeni datoteki. Sedaj le še v možnostih programa izberite ustrezen jezik – slovenian in že boste lahko uživali ob uporabi programa v materinem jeziku.

Za prevod so zaslužni študentje pri predmetu Lokalizacija pod mentorstvom dr. Špele Vintar na Oddelku za prevajalstvo FF UL: Biro N., Blaževič Ž., Cvenkelj P., Doblekar A., Dobnikar D., Dušej T., Furjan V., Gašparič Š., Habjan A., Hercog A., Malek R., Marhold B., Mirkovič D., Mrak Š., Repar A., Smolar N., Titan T. in Zimic B. Vsem gre pohvala za opravljeno delo.

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi: , ,

Money Manager Ex – nova različica

1 komentar 6.04.2009 Luka

Pred časom je CodeLathe izdal novo različico na tem blogu že predstavljenega urejevalnika financ Money Manager Ex. Poleg nekaterih dodanih prevodov in priročnikov vsebuje različica kar nekaj izboljšav in pa predvsem popravkov. Tako smo končno dočakali dve izboljšavi, ki sta, vsaj meni, grenili uporabo tega sicer odličnega programa.

Pri prenosu denarja iz enega računa na drugega (Transfer) sedaj končno program sam izpolni polje računa, iz katerega črpamo denar. Za to polje enostavno privzame ime računa, na katerem se trenutno nahajamo. Preprosta posodobitev, ki bo olajšala delo s programom.

Prenos denarja iz enega računa na drugega

Prenos denarja iz enega računa na drugega

Druga posodobitev pa je olajšano izbiranje plačnikov. Včasih je program izbiral plačnike le na podlagi prve črke, sedaj pa ima grajen iskalnik, kamor lahko vpišemo poljubno število črk, sam pa aktivno predvideva naš vnos.

Izbor plačnika

Izbor plačnika

Tretja, sicer majhna izboljšava, ki pa olajša pregled nad finančnim stanjem, pa je prikaz skupne vsote vseh računov.

Program si lahko naložite prek uradne strani prenosov, prav tako si lahko ogledate podroben seznam sprememb. Še namig: v kolikor uporabljate distribucijo Linux-a, ki ni uradno podprt, lahko program brez težav namestite prek okolja Wine.

  • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti, Pisarna Tagi:

Microsoftu je spodletelo

3 komentarjev 5.09.2007 Luka

Večina vas verjetno ne ve, da že več mesecev traja trd boj med Microsoftom in OpenDocument Format Alliance. ODF (OpenDocument Format) je bil namreč 1. decembra 2005 sprejet kot OASIS standard, nato pa ga je 3. novembra 2006 kot standard za pisarniško programsko opremo spoznala tudi ISO organizacija in ga vpisala v svoje registre pod številko ISO/IEC 26300:2006. To je predstavilo grožnjo Microsoftu, katerega pisarniški program trenutno kraljuje na celem svetu. V odgovor je kot ISO standard prijavil njegov nov pisarniški format OOXML, privzeti format v MS Office 2007 pisarniškem paketu.

Format je doživel številne kritike na račun njegove odprtosti, ki si jo monopolist razlaga malce drugače kot pa ostali svet, pa tudi zaradi neupoštevanja že priznanih standardov. Pojavilo se je tudi vprašanje, zakaj svet potrebuje dva standarda z istim namenom in kakšno zmedo bo to sprožilo v pisarniškem programju. Namen standardizacije je v končni fazi poenotenje in ne razdruževanje.

Kritike je doživel tudi Microsoft, saj so njegovi uslužbenci prek e-mail sporočil podajali napačne informacije o datumih lokalnih srečanj in glasovanj. Prav tako je bil opazen tudi trend prijavljanja z Microsoftom povezanih podjetij v glasovalne organe posameznih držav.
2. septembra je v ISO/IEC organizaciji potekalo glasovanje za sprejetje OOXML po hitrem postopku. Format je bil zavrnjen, saj ni dosegel niti enega od dveh kriterijev, ki sta potrebni za sprejetje po tem postopku. Za sprejetje bi potreboval vsaj 66% glasov ZA in manj kot 25% glasov PROTI. Slovenija, ki je bila obvezana za glasovanje, se je pri glasovanju vzdržala.

S tem postopek ni končan. Microsoft se bo moral odzvati na nekatere komentarje, ki so jih države članice ISO organizacije tekom glasovanja podale. V kolikor bo to storil v ustrezni meri, bo njegov format sprejet kot standard. V kolikor bo zavrnjen, pa ga bo lahko ponovno prijavil na organizacijo, tokrat ne na hitri postopek ampak na običajnega.

Povezave

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna, Splošno

SumatraPDF – pregledovalnik PDF dokumentov

4 komentarjev 10.07.2007 Luka

Včasih je lepo videti, da neka velika firma izdeluje dober program in ga trži brezplačno. Tako kot Adobe trži svoj bralnik PDF datotek. Program je dober, lep in uporaben. Služi svojemu namenu, branju PDF dokumentov, hkrati pa omogoča tudi številne dodatne možnosti, kot je sledenje povezavam znotraj dokumenta, njegovo tiskanje, celozaslonski prikaz,… Ima lepo obliko in eno veliko pomanjkljivost – kljub številnim izboljšavam je počasen in zelo rad sega po velikih količinah spomina.

Sumatra je njegova odprtokodna različica. Gre za majhen, lahek program, ki zvesto služi svoji osnovni funkciji – branju PDF dokumentov. Ima zelo malo funkcij, a nobene, ki bi oškodovala bralca. Se hitro zažene, porabi malo sredstev in je prenosna (lahko jo nosimo s seboj na USB ključku in uporabimo na kateremkoli računalniku, ki poganja Windows OS).

Osnovno okno

Dokumente lahko beremo in tiskamo. Upošteva zaščito dokumentov (ne odpira zaščitenih, če ne poznamo njihovega gesla). Omogoča povečavo in pomanjšanje bralnega polja, s čimer se lahko prilagodi potrebam bralca in njegovi strojni opremi.

Odprt dokument, meni Pogled

Zaradi svoje hitrosti in majhnosti pa ji manjkajo nekatere precej priročne funkcije. Tako recimo ne omogoča sledenju povezavam, ne tistim, ki kažejo znotraj dokumenta in ne tistim, ki kažejo na spletne strani. Prav tako pogrešam celozaslonski način branja dokumentov. A slednjega zaradi svojega minimalističnega izgleda niti ne potrebuje – ima le eno orodno vrstico, pa še to se lahko po potrebi ugasne. Sumatra ima pa še eno, vsaj zame resno pomanjkljivost: ne omogoča iskanja po dokumentu. Ker moram pogosto brskati po številnih člankih in iskati razne ključne besede, me ta pomanjkljivost še najbolj prizadene. Prav tako Adobe-ov PDF Reader omogoča prikaz določenih svojih dokumentov kot prezentacijo, s samostojnim premikanjem prosojnic, efekti med tem prehodom in efekti znotraj same prosojnice. Sumatra tega ne omogoča, saj je njen prvotni namen branje besedila.

Odprt dokument, meni Pojdi na

Kot je pogosto značilno za razvijajoče se odprtokodne programe pa se težavi z povezavami kot tudi iskanje znotraj dokumenta že odpravljata in avtor pričakuje, da bosta odpravljeni do izida naslednjih verzij.

Odprt dokument, meni Zoom

Povezave:

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

7-zip

1 komentar 28.06.2007 Luka

7-zip je orodje namenjeno izdelovanju in stiskanju arhivskih datotek. Po domače bi rekli, da z njim lahko “zazipamo” oziroma “odzipamo” dokumente, slike,… Vendar pa je format zip samo eden izmed številnih formatov, ki jih program lahko odpre oziroma naredi.

Osnovno okno

Osnovni format, s katerim zna 7-zip ravnati, je .7z. Dobro se razume tudi z bolj znanim in morda celo trenutno najbolj uporabljenim zip formatom, za katerega običajno uporabljamo plačljiv WinZip program. 7-zip pa zna ravnati tudi z arhivi tipa .gzip, .tar, odpreti pa zna tudi .rar, .cab, .iso, .arj, .lzh, .rpm, .deb, .nsis ter še nekatere druge.

Poleg enostavnega stitkanja datotek v arhiv imamo na voljo tudi dodatne nastavitve, ki vplivajo na hitrost stiskanja in velikost končne datoteke. To pride prav bolj naprednim uporabnikom, za osnovne potrebe so dovolj privzete nastavitve.

Nastavitve stiskanja

Morda je potrebno izpostaviti eno slabost, ki jo ima program 7-zip: pri stiskanju in razširjanju .zip datotek je počasnejši od njegovih plačljivih tekmecev. Na tem področju se je do sedaj sicer že precej popravil in se še vedno popravlja, a vseeno se mi zdi pravilno, da to slabost izpostavim.

Za konec pa še kaka prednost – format 7z omogoča bistveno hitrejše stiskanje in hkrati tudi manjšo končno velikost arhiva, kot pa tekmec WinZip. Tudi če stiskamo v format .zip bomo pri številnih tipih datotek opazili višji odstotek stisnjenosti, kot pri tem tekmecu. Omenil pa sem že, da lahko spreminjamo pogoje, v katerih program 7-zip deluje, s čimer vplivamo na končno velikost arhivske datoteke. Žal pa običajno boljše stiskanje pomeni tudi daljši čas celotnega postopka.

Vgraditev 7-zip programa v meni Windows Explorerja (Raziskovalec)

7-zip je odlična brezplačna odprtokodna alternativa demo verzijam plačljivih programov. Še posebej, ker v enem programu omogoča ravnanje z nekaterimi najpopularnejšimi tipi arhivskih datotek.

Povezave:

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna

InfraRecorder

7 komentarjev 21.06.2007 Luka

Pečenje CDjev in DVDjev je bilo vedno “zanimivo”. Če so tisti poceni CDji, ki smo jih kupili, celo delali, to še ni vedno pomenilo, da bomo na drugem računalniku lahko videli tisto, kar smo posneli. A kvaliteta ploščkov se je v zadnjem času popravila. Kako pa je s programsko opremo?

Osnovno okno

Od nje pričakujem, da mi bo omogočila snemanje podatkov na plošček, pa če je ta CD ali DVD. In da bom ta plošček lahko uporabil tudi na drugih računalnikih oz. napravah, ki znajo te ploščke brati. Žal v OS Windows vgrajeni program za peko tu ni ravno blesteč. Poleg tega zahtevam tudi, da moj RW disk tudi izprazni. Lepo je tudi, če zna iz mp3 datotek posneti avdio CD, saj moj stari glasbeni stolp še ne pozna tega formata. Ker nisem preveč zahteven si želim še snemanje ploščkov iz vnaprej pripravljene slike plošče.

Okno z nastavitvami zapisovanja

Najbolj znan, a tudi plačljiv, program postaja iz verzije v verzijo bolj napihnjen in samozadosten. A jaz ne potrebujem predvajalnik glasbe in filmov, pekača optičnih ploščkov ter mešalca koktajlov v enem. Zato sem si namestil odprtokodni program InfraRecorder, ki v večini poteši moje apetite glede teme, o kateri govorimo. Omogoča vse, kar sem zgoraj omenil, je brezplačen in majhen.

Povezave:

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

Notepad2

3 komentarjev 4.06.2007 Luka

Notepad oz. po naše Beležnica je vgrajena v operacijski sistem Windows. To je priročen program, ki nam omogoča pisanje besedil brez njihovega urejevanje. Majhen, priročen, hiter. Žal pa slej ko prej pridemo na kakšno od njegovih omejitev, recimo izredno počasnost odpiranja velikih datotek, nima številčenja vrstic, „prelom“ vrstic (line wrap) je neizrazit, ni možnosti barvanja sintakse, vrstica, v kateri se nahajamo ni označena, premalo možnosti urejevanje, (pre)preprosto iskanje.

Notepad2 je prav tako majhen programček, ki pa poskrbi za bolj zahtevnega uporabnika. Ima vgrajen označevalec sintakse, večjo zmogljivost pri delanju z velikimi datotekami, prav tako podpira daljše vrstice.

Osnovno okno

Prelomljene vrstice (če je ta opcija izbrana) lahko zamaknemo za nekaj znakov v desno, hkrati pa jih lahko označimo tudi z kljukico – tako hitreje razberemo kaj spada v katero vrstico.

Najbolj pa mi je všeč iskanje, saj podpira tudi „regular expression“, kar močno ojača samo brskanje za elementi besedila (iščemo lahko tudi prek večih vrstic, odstavkov, iskanje lahko upošteva tabulatorje, uporaba sistema ALI,…).

Iskalnik

Poleg tega lahko razveljavimo spremembe za več kot samo zadnji korak, funkcijo, ki jo pri „navadni“ beležnici zagotovo pogreša vsak. Okno lahko postavimo na vrh namizja, lahko ga naredimo celo prosojnega. Izbrano besedilo lahko celo oblikujemo – lahko spremenimo celotno izbrano besedilo v pisano z velikimi črkami, lahko pisano z malimi črkami ali pa zgolj zamenjamo velike črke z malimi in male z velikimi (uporabno, kadar smo po pomoti pustili vklopljen Caps Lock).

Možnosti

Notepad2 ima poleg omenjenih še precej drugih možnosti, ki nam pri delu pridejo prav. Sam lahko rečem da dokler nisem izvedel zanje jih niti nisem pogrešal, sedaj pa kar ne morem shajati brez njih. Zato sem z uporabo določenih posegov lahko originalni Notepad popolnoma nadomestil z Notepad2. Tule so navodila kako to storimo na Windows XP, XP SP2 in Windows Vista.

Domača stran

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

KeePass

Dodaj komentar 28.05.2007 Luka

Vsake toliko časa se mi zgodi, da izbrišem piškotke, ki jih je na računalnik shranil najljubši brskalnik. Ali pa kar operacijski sistem. In ko slednjega ponovno naložim, oziroma ko ponovno odprem brskalnik ugotovim, da ne morem obiskati mojega e-mail računa, forumov, ne morem se prijaviti na svojo domačo stran, FTP dostop mi ni dosegljiv. Vseh gesel ne morem držati v glavi. Še posebej ne, če jih uporabljam samo nekajkrat v letu. Kaj bi dal, da bi si jih lahko shranil v neko zaščiteno datoteko in jih vedno nosil s seboj.

Osnovno okno

Programček KeePass omogoča ravno to. Gesla shrani v zaščiteno in zakodirano bazo podatkov, do katere lahko dostopamo le s ključem, ki je sestavljen iz našega gesla (in po naši želji še naključnega skupka znakov). Podatki so tako relativno varni in dostopni samo nam.

Naključna izbira ključa

Seveda pa sama zaščita baze ni glavni adut tega programa. Bolj pomembno je, kako lahko urejujemo, vpisujemo, brišemo in spreminjamo naša gesla.

Gesla lahko razvrstimo v vnaprej pripravljene skupine in podskupine, kar olajša iskanje v danem trenutku najpomembnejšega računa. Za vsak račun lahko shranimo uporabniško ime, geslo, domačo stran, mu dodamo ime in podroben opis. Poleg tega omogoča tudi podatke o tem, kdaj določeno geslo preteče.

Dodajanje novega vnosa

Čeprav nas veliko uporablja gesla, ki so si med seboj enaka, pa to s stališča varnosti ni ravno najbolj priporočljiva metoda. Zato nam program KeePass lahko ustvari svoja, naključna gesla, kar oteži raznim računalniškim navdušencem brskati po naši zasebnosti.

Vendar pa je malce naporno prepisovati dolga zaporedja črk, številk in posebnih znakov. Za olajšanje tega dela nam priskočita na pomoč dve bližnjici: CTRL+B in CTRL+C. Prva nam v odložišče prepiše uporabniško ime, druga pa geslo. Prepis bo v odložišču počakal določeno število sekund (privzeto je 10s), nato pa se bo avtomatsko izbrisal. Tako lahko z ukazom CTRL+V hitro vnesemo geslo oz. uporabniško ime v želeno polje bodisi programa ali pa spletne strani. Do omenjenih kopiranj v odložišče lahko seveda pridemo tudi prek menija in leve funkcijske tipke na miški.

Shranjeno v odložišče

Toliko bi bilo o osnovni uporabi tega pomembnega shranjevalnika naših gesel dovolj. Naj omenim še, da poleg različice za uporabo na domačem računalniku lahko uporabimo tudi prenosno različico Portable KeePass. Bazo podatkov tako enostavno prepišemo na ključek si shranimo geslo in ključ za dostop do programa ter do svojih uporabniških imen in gesel dostopamo prek kateregakoli računalnika z USB povezavo.

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

Namestitev slovarjev v pisarniškem paketu Openoffice.org

1 komentar 10.05.2007 Luka

V pisarniškem paketu Openoffice.org, ki sem ga opisal pred kratkim, se slovarjev sicer ne da nastaviti tako, mimogrede, pretirano težko pa tudi ni. Samo sledite spodaj napisanim korakom in čez nekaj minut vam bo Writer, pa tudi drugi programi, že iskal napake v pisanju.

Nekatere korake lahko sicer tudi izpustite, sam opisujem celoten postopek, po katerem najprej odstranimo stare slovarje in nato namestimo nove. Tako se znebimo slovarjev, ki jih ne uporabljamo, s čimer pohitrimo tako samo delovanje Openoffice.org kot tudi hitrost črkovanja.

Odprite Explorer oziroma kak drug program za navigacijo med datotekami. Pojdite na sledeč naslov: c:\program files\openoffice.org X.Y\share\dict\ooo\, pri čemer je X.Y verjetna verzija vašega OpenOffice.org paketa. V kolikor te poti ne najdete ali uporabljate kakšen drug operacijski sistem kot je Windows XP potem boste pot najlažje našli zapisano v Openoffice.org programskem paketu in sicer pod Orodja – Možnosti – Openoffice.org – Poti (Paths).

Na tem naslovu pobrišite vse datoteke razen DicOoo.sxw in FontOoo.sxw. Gre za stare slovarje, arhivske datoteke in tekstovne datoteke z navodili za uporabo.
Zaženite DicOoo.sxw in omogočite makre.

Izberite slovenski jezik, tako bo upravljanje s programčkom lažje.

S klikom na gumb poženite Dicooo.

Izberite skrbniška namestitev, tako bodo slovarji nameščeni za vse uporabnike na danem računalniku.

V naslednjih korakih boste izbrali črkovalnik, nato pravila za deljenje besed in kot zadnje slovar sopomenk (le-ta v času pisanja še ne obstaja za slovenski jezik). Pred vsakih izbiranjem pritisnite gumb “Vrni slovarje”. Če želite izbrati več kot samo en jezik držite tipko “Ctrl” in z miško izberite želene jezike.

Na koncu odkljukajte “Ne nalagaj arhivskih slovarjev, ki so že nameščeni”. Program se bo sedaj povezal z internetom in prenesel slovarje. Ko konča lahko še preverite prenesene datoteke, a to ni potrebno.

Ugasnite OpenOffice.org. Ugasnite tudi morebiti prižgan “Hitri zaganjalnik”, ki počiva v Sistemski vrstici.

Ponovno prižgite Openoffice.org. Pod Orodja – Možnosti – Nastavitve jezika – Jeziki izberite privzeti jezik za dokumente želeni jezik (slovenski). Pod Pripomočki za pisanje preverite, če so vse nastavitve take, kot si želite. Predlagam da vklopite preverjanje črkovanja med tipkanjem. Če pišete dokumente v večih jezikih (slovensko in angleško) izberite preverjanje z vsemi nameščenimi slovarji.

Zaprite nastavitve in ponovno zaženite Openoffice.org. Črkovanje bi sedaj moralo delovati.

Morda se sliši zapleteno, a nameščanje je zelo sistematično in končano v nekaj minutah.

  • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

Nazaj


 

September 2022
P T S Č P S N
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930