OpenOffice.org 3.2

Dodaj komentar 15.02.2010 Luka

Tudi OpenOffice.org, brezplačni odprtokodni pisarniški paket, si je za posodobitev na različico 3.2 vzel kar precej časa. In tudi pri tej posodobitvi ne moremo izpostaviti kakšne težko pričakovane novosti, čeprav zaradi tega različice 3.2 nikakor ne smemo zaničevati. Njen moto je namreč Učinkovitost. In glavne izboljšave potekajo ravno na tem nivoju, na nivoju hitrosti pri zaganjanju programa in odpiranju ter shranjevanju dokumentov.

Uvodni zaslon v OpenOffice.org 3.2

Uvodni zaslon v OpenOffice.org 3.2

Prvo omembe vredno novost sem opazil pri hitrosti zaganjanja. Za testiranje sem uporabil svežo namestitev v virtualnem okolju operacijskega sistema Okna 7. V primerjavi z OpenOffice.org 3.1 se je nova različica zagnala opazno hitreje. In čeprav za testiranje nisem imel na voljo kakšnih obsežnih dokumentov je nova različica tudi dokumente, tako .odt kot tudi .doc odprla opazno hitreje kot prejšnja. Nova različica tudi precej boljše prikaže dokumente MS Office-a, tako klasične kot tudi zloglasne OOXML (.docx). Izpopolnjeno je tudi ravnanje z gesli zaščitenih dokumentov, tako ODF kot tudi MS Office.

Izboljšano ravnanje s komentarji

Izboljšano ravnanje s komentarji

Največ novosti najdemo pri delu s preglednicami. Poleg novih funkcij tu najdemo nekaj novih oblik grafov, oznake pri grafih pa lahko tudi vrtimo. Najbolj dobrodošla sprememba pa je uvedba izbirnika elementov na grafu. Tako pri oblikovanju ni več potrebno slepo klikati in upati, da zadenemo tanko črto, osi ali točko na grafu. OpenOffice.org 3.1 je prinesel precej napredka pri samodejnem iskanju zaporedij v Calcu, sedaj pa je šel še korak dlje: zgolj s primi in potegni zna zapolniti zaporedja v datumskih celicah, pa tudi pri kombinaciji številk ali besed in številk zna najti pravo zaporedje.

Več možnih oblik grafov

Več možnih oblik grafov

Izboljšano samodejno nadaljevanje besedila je sedaj boljše, bolj natančno, predvsem pa avtomatsko prepozna različne kombinacije besedil in številk

Izboljšano samodejno nadaljevanje besedila je sedaj boljše, bolj natančno, predvsem pa avtomatsko prepozna različne kombinacije besedil in številk

Sedaj lahko hkrati dodamo okvir vsaki kombinaciji izbranih celic.

Sedaj lahko hkrati dodamo okvir vsaki kombinaciji izbranih celic.

Globoko v delu pa je dolgo pričakovan projekt Renesansa, katerega prve vidnejše rezultate lahko pričakujemo v naslednjih nekaj izdajah, torej sredi in konec leta. OpenOffice.org 3.2 pa že nosi zasnove za številne spremembe, tako da bo seznam novosti v prihodnje še daljši, zaslonske slike programa pa naj bi bile vedno lepše!

OpenOffice.org logo

OpenOffice.org logo

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi: ,

Pivot tabele v OpenOffice.org pisarniškemu paketu

9 komentarjev 3.02.2010 Luka

Prišli smo v čas, ko se vsakodnevno srečujemo s podatki, ki jim moramo shraniti in obdelati. Pri tem so nam v veliko pomoč baze podatkov. Za obdelovanje velikih količin podatkov se bolj primerne SQL podatkovne baze, medtem ko za domačo uporabo (in koliko slišim, tudi za uporabo v manjših, upajmo da ne tudi v večjih, podjetjih) preglednica popolnoma dovolj. Najbolj poznan program za obdelovanje preglednic je Excel, ki pa je žal plačljiv. Brezplačen, a nič manj uporaben je Calc, ki je del OpenOffice.org pisarniškega programskega paketa in si ga lahko prenesete z njihove uradne strani.

OpenOffice.org logo

OpenOffice.org logo

Včasih pa se te preproste preglednice napolnijo s številnimi podatki, tako da postanejo na prvi pogled nepregledne in neuporabne. Tu nam na pomoč pridejo t.i pivot tabele. Pivot tabela je orodje, ki povzame podatke danega izbora in jih predstavi na način, ki nam, uporabnikom, nekaj pomeni. Leta 1979 jih je iznašel Paul Spinks, Pito Salas, oče pivot tabel, pa jih je uporabil kot koncept programa Lotus Improv, kasneje pa so našle svoj dom tudi v Borland-ovemu Quattro Pro, Microsoftovemu Excel-u (Microsoft je tudi lastnik registriranega izraza PivotTable) in OpenOffice.org-ovemu Calc-u, kjer se imenujejo DataPilot. Tudi Google Docs s pomočjo posebnega pripomočka omogoča izgradnjo pivot tabel, a je ta način še bolj v povojih.

Osnovna tabela s podatki

Osnovna tabela s podatki

Uporabnost pivot tabel je najlažje predstaviti kar na primeru. Na razpolago imamo preprosto preglednico podjetja, ki prodaja štiri izdelke naročnikom iz različnih držav. Preglednica počasi postaja nepregledna in v njej se ne znajdemo več. Naš marketinški oddelek zanima, koliko prometa ustvarijo stalne in koliko naključne stranke, da bi lažje določili nadaljnje poteze. Hkrati nas zanima, kaj določena podjetja naročajo in v kateri fazi so trenutno njihova naročila.

Meni

Meni

V Calcu izberemo celotno tabelo, ki nas zanima. Pomaknemo se v meni Data (Podatki) in izberemo DataPilot. Odpre se nam novo okno, kjer izberemo Current Selection (Trenutna izbira) in kliknemo OK.

Izbira vira podatkov

Izbira vira podatkov

Osnovno okno pri izdelavi pivot tabele

Osnovno okno pri izdelavi pivot tabele

Pri tem se nam odpre novo okno, kjer s pomočjo klikni-in-povleci načina uredimo podatke v sklope, ki nas zanimajo. Na levi strani imamo prazna, bela polja (Page fields, Column Fileds, Row Fields, Data Fields), sledijo gumbi z imeni naših stolpcev v tabeli. Pri kliku na Options … (Možnosti) se nam odpre novo okno, kjer lahko posameznemu polju dodamo svoje lastnosti (ali bo predstavljal vsoto polj, odstotek , …) S klikom na More (Več) lahko rezultate pivot tabele postavimo v že obstoječo stran ali pa kot novo stran. Prav tako lahko izberemo, da program pri izračunu ne upošteva praznih strani, prikaže skupno vsoto stolpcev in vrstic, doda filter ali poglobljen pogled v podatke.

Osnovno okno izpolnjeno s podatki za naš prvi primer

Osnovno okno izpolnjeno s podatki za naš prvi primer

Za naš primer bomo V Page Fields (povsem zgornje polje) potegnili skupino Država. Karkoli vnesemo v to polje bo predstavljalo filter v pivot tabeli, s katerim bomo lahko rezultate še dodatno oblikovali. V Column Fields bomo potegnili artikle, v Row fields pa Stalne kupce. Rezultati bodo torej predstavljeni kot tri vrstice; prva za stalne, druga za naključne kupce, tretja pa bo prikazovala skupno vsoto. V stolpcih bodo razporejeni naši artikli, kot zadnji stolpec pa bo prikazan skupen seštevek. V preostalo polje (Data Fields) potegnemo tisto, kar bi radi videli. V našem primeru nas zanima, koliko posamezni sklop kupcev zapravi pri naročilu, zato sem povlečemo Cena naročila.

Čeprav običajno zadostujejo privzete nastavitve, pa lahko poleg vsote uporabimo tudi druge parametre

Čeprav običajno zadostujejo privzete nastavitve, pa lahko poleg vsote uporabimo tudi druge parametre

Lahko vidimo, da bo program izračunaval vsote posameznih elementov, saj smo izbrali privzeto Vsoto (Sum) – Cena naročila. Znotraj že omenjenih Options (Možnosti) lahko namesto vsote (Sum) izberemo tudi odstotek, povprečje, najvišjo ali najnižjo vrednost, odstotek, napako, …

Pivot tabela za prvi primer

Pivot tabela za prvi primer

Ko smo z izborom zadovoljni, ga potrdimo. Program prične z izračunavanjem vrednosti (pri večjih tabelah lahko za to porabi kar nekaj časa) in na koncu nam izpiše rezultate. V našem primeru lahko vidimo, da bi izguba naključnih kupcev podjetju pomenila 1/3 nižji promet, medtem ko stalni kupci vseeno opravijo 2/3 vsega prometa. Podatke lahko predstavimo tudi po posameznih državah. Tu kliknemo v polje poleg napisa Država in odpre se nam seznam vseh držav, s katerih je prišlo kakšno naročilo. Za Slovenijo recimo vidimo, da stalni kupci napravijo veliko večino prometa, medtem je s strani naključnih kupcev prišlo le za 240 evrov naročil.

Ožanje rezultatov glede na državo naročnika

Ožanje rezultatov glede na državo naročnika

Prikaz kupcev za Slovenijo

Prikaz kupcev za Slovenijo

Pri drugem primeru je situacija podobna. V Page Fields vstavimo Kupca, saj bomo naše rezultate filtrirali po tem kriteriju. Stolpci (Column Fields) naj predstavljajo Stanje naročila, saj nas zanima, kje se posamezno naročilo nahaja. Data Fields pa naj zasedajo Komadi. V vrsticah (Row Fields) bomo postavili Št. Naročila. Ker nas zanima, kateri artikel je podjetje v danem naročilu naročilo, v to polje vstavimo tudi Artikel. V našem primeru imamo pri enem naročilu izbran le en artikel, zato bo vsako naročilo imelo v pivot tabeli ob sebi naročen artikel. V kolikor bi imeli znotraj ene številke naročila več artiklov, bi v našem primeru le-ti morali biti vsak v svoji vrstici in pivot tabela bi enostavno pod eno naročniško številko prikazala vse naročene artikle, vsakega v svoji vrstici.

Nastavitve za drugi primer

Nastavitve za drugi primer

Dobljeni rezultati drugega primera

Dobljeni rezultati drugega primera

Upam, da vam bodo pivot tabele pomagale pri urejanju vaših podatkov. Pri OpenOffice.org se pivot tabele skrivajo pod imenom DataPilot. OpenOffice.org si lahko prenesete z njihove uradne strani prenosov. Kmalu pa lahko pričakujemo novo različico, ki bo poleg številnih novosti prinesla tudi občutno hitrejše delovanje, odpiranje in shranjevanje dokumentov. Čeprav lahko z OpenOffice.org odpirate in shranjujete tako klasične dokumente Microsoftovega pisarniškega orodja (.doc, .xls, .ppt) kot tudi v določeni meri nov OOXML format, pa se lahko odločite za nativni ODF format, ki je brez večjih škandalov prejel certifikat ISO kot uraden, standardiziran datotečni format. Pri uporabi tega formata vam ni potrebno biti v skrbeh, da se boste z njim vezali samo na eno podjetje, samo na en produkt.


Zaustavite piratstvo. Izberite OpenOffice.org

Edit: Testno tabelo si lahko prenesete z moje spletne strani. Vsebuje uporabljeno tabelo ter tri že pripravljene vrtilne tabele.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi: , ,

OpenOffice.org 3.1

5 komentarjev 8.05.2009 Luka

Včeraj je izšla nova različica pisarniškega paketa OpenOffice.org. Različica prinaša kar lep nabor novosti, izboljšav ter popravkov, ki bodo naredili delo s tem programskim paketom še bolj preprosto in uporabno za vsakdanjo domačo, pisarniško in celo raziskovano rabo. V nadaljevanju bom predstavil nekaj najpomembnejših novosti, ki smo jim priča v tej različici.

Graf v stari različici programa

Graf v stari različici programa

V različici 3.1 so robovi zglajeni, kar da lepši videz samemu grafu

V različici 3.1 so robovi zglajeni, kar da lepši videz samemu grafu

Kot glavno novost razvijalci predstavljajo izboljšano prikazovanje grafičnih elementov. Uvedena je tehnika glajenja (anti-aliasing), ki izboljša lomljenje robov na elementih. Gre za največji popravek programskega paketa, saj je bilo spremenjeno pol milijona vrstic programske kode. Hkrati pa prinaša precejšen napredek v prikazovanju grafov, slik, skic in ostalih grafičnih elementov prek celotnega pisarniškega paketa. Prav tako so olajšali premikanje slik, katerih prosojno različico ob premikanju s potegom (drag-and-drop) sedaj spremljamo celotno pot. Izboljšano je tudi zaklepanje datoteke, da se onemogoči hkratna uporaba iste datoteke na različnih računalnikih. In še ena pomembna novost, ki se tiče uporabe prek celotnega paketa. Sedaj je možno narisati črto nad besedilom (overline).

Prikaz slike med njenim premikanjem po polju

Prikaz slike med njenim premikanjem po polju

Črta nad besedilom

Črta nad besedilom

Writer, ekvivalent bolj znanemu Wordu, sedaj podpira prosojno označevanje. To pomeni, da pri označenem besedilu ne uporabi obratnih barv (belo spremeni v črno in obratno), ampak uporabi prosojno obarvano ozadje. Na opombe je sedaj možno tudi odgovarjati, s čimer se lahko razvije dialog med različnimi urejevalci besedila. Sledenje sprememb je olajšano z možnostjo potrjevanja ali zavračanja sprememb kar iz menijskega okna.

Prosojno označeno besedilo v Writerju

Prosojno označeno besedilo v Writerju

Spremembe lahko sedaj zavrnemo ali potrdimo kar v dokumentu

Spremembe lahko sedaj zavrnemo ali potrdimo kar v dokumentu

Calc, ekvivalent Excelu, sedaj omogoča preimenovanje lista z dvojnim klikom. Sicer trivialen popravek, a vseeno precej pogrešana lastnost OpenOffice.org-a. V prejšnji različici je bil v Writerju uvedeno povečevanje prek drsnika prisotnega v spodnji vrstici programa. Sedaj je enak način povečevanja uveden tudi v Calcu. Dobrodošli so tudi namigi ob pisanju formul.

Med pisanjem formule se sedaj pokaže pomoč

Med pisanjem formule se sedaj pokaže pomoč

Pri risanju grafov sedaj lahko osi postavljamo poljubno in niso več vezane zgolj na spodnji in levi rob grafa. Glede na to, da smo vajeni grafe risati z osmi skozi vrednost 0, je to izboljšava, ki bo olajšala predstavljanje rezultatov. Zanemariti pa ne smemo tudi možnosti izpuščanja zadetkov pri prikazu v grafu.

Osi grafa v stari različici so potisnjene na rob grafa

Osi grafa v stari različici so potisnjene na rob grafa

Osi grafa sedaj sekajo izhodišče grafa

Osi grafa sedaj sekajo izhodišče grafa

Tu omenjene novosti so zgolj tiste, najpomembnejše in najbolj medijsko odmevne. V samem programskem paketu so odpravljeni tudi številni nadležni hrošči, program pa se obnaša bolj stabilno in tudi hitrejše. Čeprav še vedno zaostaja za vodilnim programom na trgu, MS Office-u, pa mu je z vsako izdajo bližje. Še posebej, če bo resnično kmalu prišlo do spremenjenega videza in posledično lažjega dela s programskim paketom. Glede na to, da je programski paket OpenOffice.org že nekaj časa povsem zadosten za vsakdanjo domačo uporabo, ter da vsaka nova različica prinese številne novosti, ki nam lajšajo delo, komaj čakam, kaj nam bo prinesla naslednja, ki izide konec leta.

Povezave:

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi: , ,

OpenOffice.org 3.0.1

Dodaj komentar 5.02.2009 Luka

Pozdravljeni!

Dočakali smo še eno posodobitev, tokrat drugega paradnega konja odprte kode, pisarniškega paketa OpenOffice.org, ki nosi številko 3.0.1. Izdaja ne prinaša nič pretresljivo novega, če seveda odštejemo številne izboljšave in popravke. Za uporabnike je priporočljivo, da si to, novo različico tudi namestijo.
Namestijo si jo lahko prek uradne spletne strani, različica za slovenski jezik pa še ni na voljo prek spletne strani, lahko pa jo najdemo na naslovu strežnika ftp.linux.cz.

Spomladi, marca ali aprila, pa pričakujemo izid različice 3.1, ki bo prinesla kar nekaj novih funkcij in popravkov. Tako pisarniški komplet OpenOffice.org počasi lovi velikega monopolista, Microsoft Office.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi: ,

OpenOffice.org 3.0

4 komentarjev 17.10.2008 Luka

OpenOffice.org je v času svoje osemletnice obstoja dočakala pomemben mejnik svojega razvoja. Na voljo je namreč različica 3.0, polna popravkov in, kar je še pomembnejše, težko pričakovanih novosti. Novosti se tičejo tako zgleda, kot uporabnosti in tudi povezljivosti med različnimi operacijskimi sistemi in pisarniškimi programskimi paketi.

Osnovni ekran

Osnovni ekran

Uporabnika bo, ko bo zagnal OpenOffice.org, pričakal tako imenovani Start Center, torej nabor osnovnih dejanj, ki jih lahko s pisarniškim paketom naredi. Uporabnik Mac OS X bo od vseh uporabnikov verjetno najbolj vesel sprememb v obliki, saj se OpenOffice.org sedaj vede kot nativna Aqua aplikacija. Nato bo uporabnik odkril nove, lepše ikone, ki so OpenOffice.org pripeljale v ta čas. Žal (ali morda na srečo) Ribbon-a poznanega iz MS Office 2007 še nekaj časa ne bomo dočakali. In ko smo že pri lastniškemu pisarniškemu paketu, kontroverznemu MS Office 2007, je dobro omeniti še, da je OpenOffice.org sedaj kos tudi novemu datotečnemu formatu, ki ga je le-ta prinesel s seboj. Sicer lahko uporabniki sedaj zgolj odpiramo razne .docx, .pptx, .xlsx datoteke, ne moremo pa še shranjevati v ta format, a dokument lahko zlahka pretvorimo v .doc, .ppt, .xls formate in jih tako izmenjujemo z uporabniki MS Office okolja. Kdor pa je toliko pogumen, da svoje datoteke shranjuje v ODF format, pa se bo razveselil podpore novi različici tega formata, ODF 1.2.

Orodna vrstica

Orodna vrstica

Opombe v Writer-ju

Opombe v Writer-ju

V najbolj pogosto uporabljeni aplikaciji Writer-ju (ekvivalent bolj poznanega Word-a), smo uporabniki najbolj veseli posodobljenega ravnanja z opombami, ki so končno dobile sodoben izgled v podobi novega stolpca na desni. Prav tako zelo uporabna funkcija je enostavno večanje-manjšanje lista s pomočjo drsnika na dnu aplikacije. Delo z obsežnejšimi dokumenti je postalo še enostavnejše, saj sedaj lahko vidimo po več listov na enem ekranu. Pred tem smo lahko na tak način pregledovali dokument le v predogledu tiskanja, kjer pa dokumenta nismo mogli aktivno popravljati. Ker včasih v drugače slovenski dokument vnesemo kak citat v tujem jeziku, je sedaj možno temu odstavku spremeniti jezik in s tem omogočiti pregled črkovanja tudi tega dela besedila.

Urejanje dokumenta

Urejanje dokumenta

Izbira jezika in velikosti pogleda

Izbira jezika in velikosti pogleda

Calc, ekvivalent Excel-a, sedaj podpira 1024 stolpcev (pred tem 256). Domači uporabniki sicer verjetno toliko stolpcev ne bodo nikoli potrebovali, za poslovno rabo pa bo ta novost še kako dobrodošla. Za poslovne uporabnike bo dobrodošla tudi možnost sočasnega uporabljanja delavnega zvezka. Ker pa Calc (oziroma Excel) uporabljamo tudi za delo s podatki in ne samo za njihovo shranjevanje, smo v prejšnjih verzijah doživeli precejšnjo prenovo grafov. Verzija 3.0 je šla še korak dlje in nam ponuja uporabniško določene intervale napake. Do sedaj smo sklopu podatkov lahko podali le statično vrednost, sedaj pa se interval napake lahko razlikuje med posameznimi podatki v naboru. Tako je OpenOffice.org prišel korak bližje uporabi v znanstvenih in statističnih krogih. Pravzaprav je bila to edina funkcija, ki sem jo pogrešal, ko sem pisal svojo diplomsko nalogo in zaradi katere sem moral uporabljati dražjo alternativo.

Interval napake

Interval napake

Spremembe v tretji priljubljeni aplikaciji, Impress-u (ekvivalent PowerPointu), so prav tako zelo dobrodošle. Sedaj lahko namreč povsem enostavno spreminjamo velikost vstavljenih slik (pred 3.0 je bilo tako delo precej zamudno). Še bolj dobrodošlo pa je delo z novimi, nativnimi tabelami. Pred tem so bile tabele zgolj vključki iz drugih programov, sedaj pa so del Impress-a. Tako jih lahko oblikujemo po lastnih željah. Impress sedaj tudi razlikuje med različnimi ekrani. Tako lahko občinstvo nemoteno opazuje predstavitev, medtem ko imamo na našem ekranu poleg tekoče prosojnice na voljo tudi opombe in prejšnje-naslednje prosojnice.

Tabele v Impress-u

Tabele v Impress-u

Urejevalnik tabel

Urejevalnik tabel

Izvoz dokumentov v PDF format je bil vedno eden glavnih atributov OpenOffice.org programske opreme. Sedaj se je nabor možnosti, ki jih ima uporabnik pri shranjevanju v ta format, še razširil. Uporabnik ima tudi možnost shranjevanja v ISO format PDF/A, s čimer poskrbi, da bo dokument tako po vsebini kot tudi obliki vedno in povsod moč odpreti in prebrati.

PDF izvozno okno

PDF izvozno okno

Eden izmed perečih problemov odpiranja MS Office dokumentov znotraj OpenOffice.org so bili makri. Sedaj OpenOffice.org vsebuje delno podporo tudi MS Office makrom, kar pomeni, da bo kar lepo število dokumentov sedaj delovalo v obeh sistemih.

Razvijalci OpenOffice.org programskega paketa so se ozrli tudi po sodelovanju z skupinama Thuderbird in Lightning. Kombinacija omenjenih programov omogoča urejanje dokumentov, elektronske pošte, kontaktov, koledarjev ter opomnikov. Po zgledu verjetno najuspešnejšega odprto kodnega projekta Mozilla Firefox so razvijalci pisarniškega paketa vključili tudi podporo razširitvam in jo v različici 3.0 naredili še bolj domačo in uporabno. Kot razširitve lahko sedaj namestimo med drugim slovarje, kar precej olajša prej dokaj zahtevno delo s čarovnikom. Poleg tega pa je na voljo še lepo število zelo uporabnik razširitev. Morda le nekaj najpomembnejših:

 • Predstavitveni zaslon,
 • Uvoznik PDF dokumentov,
 • Oblikovalec poročil,
 • Stiskalnica predstavitev.

Če pod vse napisano potegnem črto, lahko rečem, da se pisarniški paket uspešno razvija in postaja vedno bolj pomemben dejavnik na trgu programske opreme. V določenih pogledih sicer še vedno zaostaja za bolj razširjenim paketom MS Office, v določenih ga je ujel, v nekaterih pa celo prehitel. Tako lahko z veliko gotovostjo rečem, da bo OpenOffice.org pisarniški paket popolnoma zadovoljil domače uporabnike. V njem bodo našli vse, kar potrebujejo za delo in šolo. Tudi pisanje zahtevnejših dokumentov, obširnejših preglednic ter zapletenih predstavitev poteka v OpenOffice.org brez težav. Sam sem v tem paketu spisal in oblikoval svojo diplomsko nalogo. Težave sem imel le pri grafih, kjer nisem mogel določiti spremenljivega intervala napake (z različico 3.0 je to odpravljeno). Poslovni uporabniki pa morate biti malce bolj previdni. OpenOffice.org 3.0 zadostuje za pisarniško rabo, a zaradi pogoste rabe makrov v dokumentih, s katerimi se srečujete, urejanja dokumentov s strani več uporabnikov hkrati ter izmenjevanja dokumentov z zunanjimi sodelavci temeljito preučite situacijo in uvedite poskusno dobo uporabe tega paketa.

Logotip

OpenOffice.org

In če sem že pri prejšnji različicah omenjal, da je OpenOffice.org postal zrel pisarniški program, lahko to sedaj le še potrdim. Treba je pa zapisati tudi, da skozi oči 3.0 prejšnje različice delujejo precej okorno in otroško. In razvoj se še ni ustavil! V pripravi je že različica 3.1, ki jo bomo dočakali spomladi 2009.

Še nekaj povezav:

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi: , ,

OpenOffice.org 2.4.0

2 komentarjev 28.03.2008 Luka

Dočakali smo izid nove različice zastonjskega pisarniškega paketa OpenOffice.org, znanega pod številko 2.4.0.

Med najpomembnejšimi novostmi so:

Povezave:

Z novo različico pisarniškega paketa pa je luč sveta ugledala tudi nova spletna stran OpenOffice.org, ki je sedaj lažja in bolj pregledna. Sicer sem po njej brskal samo kratek čas, a sem med uporabo dobil občutek večje preglednosti in urejenosti, kot pa pri stari, nasičeni različici.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi:

OpenOffice.org 2.3.1

2 komentarjev 5.12.2007 Luka

Luč sveta je zagledala nova verzija odprtokodnega pisarniškega programa OpenOffice.org (naš opis), ki nosi številko 2.3.1. Gre za različico, v kateri ni predstavljenih opaznejših novih funkcij, ampak so razvijalci v njej odpravili številne napake, ki so se pojavile v prejšnji različici. Zakrpana pa je tudi odkrita varnostna luknja, tako da je nadgradnja priporočljiva.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi:

OpenOffice.org 2.3.0

6 komentarjev 19.09.2007 Luka

Kot lahko vidite zadnje čase pišem bolj kot o novih programih o novih verzijah že opisanih programov. Tokrat vam z veseljem predstavljam novo verzijo pisarniškega paketa OpenOffice.org, ki nosi številko 2.3.0. Najpomembnejša novost, ki jo nova verzija prinaša, je nov način izrisovanja grafov.

Nov čarovnik za izdelavo grafov

Dodali so prenovljen čarovnih za podajanje nastavitev grafa, ki omogoča bolj logično delo. Spremenjene so osnovne barve, ki jih čarovnik pri grafih uporabi, seveda pa jih lahko po mili volji zamenjamo. Prav tako nov logaritem za izrisovanje grafov omogoča lepše in bolj natančne linije, 3D način pa nove možnosti predstavitve podatkov.

Nov čarovnik za izdelavo grafov

Izboljšan je tudi vmesnik, prek katerega lahko v pisarniški paket vključimo dodatke, ki so sedaj na voljo na bolj pregledni strani.

Verzija 2.3.0 je tako postala uporabna tudi v namene, ko je potrebno za svoje delo zagotoviti dobro izmenljivost med Calc-ovimi in Excellovimi datotekami, ki vsebujejo grafe. Do sedaj je OpenOffice.org na tem področju zaostajal, sedaj pa se mu končno lahko postavi ob bok.

Primer grafa v obliki krofa

Manjkajoč element je še vedno izpis formule regresijske premice na graf, a uporabniki jo lahko sedaj preberemo v statusni vrstici.


Primer enačbe v statusni vrstici

Povezave:

P.S.: Ob tej priložnosti moram še omeniti, da se je IBM aktivno vključil v razvoj OpenOffice.org in projektu “podaril” 35 svojih programerjev. Sam bo poleg lastniškega paketa Lotus pričel izdajati tudi brezplačno odprtokodno različico IBM Lotus Symphony, ki bo temeljila na OpenOffice.org. Pisarniški paket OpenOffice.org in tudi OASIS-ov pisarniški datotečni format ODF sta tako dobila nov zagon v stalni bitki z Microsoftom.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi:

OpenOffice.org 2.2.1

Dodaj komentar 19.06.2007 Luka

Na plan je prišla nova verzija pisarniškega programskega paketa OpenOffice.org, ki nosi številko 2.2.1.

Različica vsebuje predvsem popravke glede varnosti in stabilnosti, novih funkcij pa ne prinaša.

Na svoj računalnik si jo lahko prenesete prek naslednjih povezav:

 • Share/Bookmark

Kategorija: Novosti Tagi:

Namestitev slovarjev v pisarniškem paketu Openoffice.org

1 komentar 10.05.2007 Luka

V pisarniškem paketu Openoffice.org, ki sem ga opisal pred kratkim, se slovarjev sicer ne da nastaviti tako, mimogrede, pretirano težko pa tudi ni. Samo sledite spodaj napisanim korakom in čez nekaj minut vam bo Writer, pa tudi drugi programi, že iskal napake v pisanju.

Nekatere korake lahko sicer tudi izpustite, sam opisujem celoten postopek, po katerem najprej odstranimo stare slovarje in nato namestimo nove. Tako se znebimo slovarjev, ki jih ne uporabljamo, s čimer pohitrimo tako samo delovanje Openoffice.org kot tudi hitrost črkovanja.

Odprite Explorer oziroma kak drug program za navigacijo med datotekami. Pojdite na sledeč naslov: c:\program files\openoffice.org X.Y\share\dict\ooo\, pri čemer je X.Y verjetna verzija vašega OpenOffice.org paketa. V kolikor te poti ne najdete ali uporabljate kakšen drug operacijski sistem kot je Windows XP potem boste pot najlažje našli zapisano v Openoffice.org programskem paketu in sicer pod Orodja – Možnosti – Openoffice.org – Poti (Paths).

Na tem naslovu pobrišite vse datoteke razen DicOoo.sxw in FontOoo.sxw. Gre za stare slovarje, arhivske datoteke in tekstovne datoteke z navodili za uporabo.
Zaženite DicOoo.sxw in omogočite makre.

Izberite slovenski jezik, tako bo upravljanje s programčkom lažje.

S klikom na gumb poženite Dicooo.

Izberite skrbniška namestitev, tako bodo slovarji nameščeni za vse uporabnike na danem računalniku.

V naslednjih korakih boste izbrali črkovalnik, nato pravila za deljenje besed in kot zadnje slovar sopomenk (le-ta v času pisanja še ne obstaja za slovenski jezik). Pred vsakih izbiranjem pritisnite gumb “Vrni slovarje”. Če želite izbrati več kot samo en jezik držite tipko “Ctrl” in z miško izberite želene jezike.

Na koncu odkljukajte “Ne nalagaj arhivskih slovarjev, ki so že nameščeni”. Program se bo sedaj povezal z internetom in prenesel slovarje. Ko konča lahko še preverite prenesene datoteke, a to ni potrebno.

Ugasnite OpenOffice.org. Ugasnite tudi morebiti prižgan “Hitri zaganjalnik”, ki počiva v Sistemski vrstici.

Ponovno prižgite Openoffice.org. Pod Orodja – Možnosti – Nastavitve jezika – Jeziki izberite privzeti jezik za dokumente želeni jezik (slovenski). Pod Pripomočki za pisanje preverite, če so vse nastavitve take, kot si želite. Predlagam da vklopite preverjanje črkovanja med tipkanjem. Če pišete dokumente v večih jezikih (slovensko in angleško) izberite preverjanje z vsemi nameščenimi slovarji.

Zaprite nastavitve in ponovno zaženite Openoffice.org. Črkovanje bi sedaj moralo delovati.

Morda se sliši zapleteno, a nameščanje je zelo sistematično in končano v nekaj minutah.

 • Share/Bookmark

Kategorija: Pisarna Tagi:

Nazaj


 

September 2022
P T S Č P S N
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930